مطالب خواندنی و جالب http://vkweb.tarlog.com/category/34/ fa مطالب طنز http://vkweb.tarlog.com/post/22/ <p>این پدر مادرای جدیدو دیدید؟<br><br>تا یه خرده چایی داغ میریزه رو دست بچشون جیغ و داد میکنن و پونصد بار محل سوخته شده رو بوس و نوازش <br><br> میکنن که مبادا بچه دردش بیاد<br><br> والا قدیما من یه بار افتادم توی دیگ حلیم، کل وجودم سوخت بعدش پدرم گفت: داد نزن بچه مگه چی شده!<br><br>پس آتش جهنمو میخوای چکار کنی تو؟<br><br>مادرمم تا سه روز کتکم میزد که همسایه ها گفتن حلیم مزه پسرتو میده<br><br> <br><br><br> <br><br>مردها موجودات خطرناكي هستند<br><br>اما لازمه حتما يكيشونو داشته باشي كه از بقيه در امان باشي<br><br>.<br><br>.<br><br>يه چيزي تو مايه هاي واكسيناسيونه<br><br> <br><br><br><br> <br><br>‏یه بار بابام تا اومد خونه گرفت منو زد، گفتم چرا؟ گفت می خوام برم حموم بعدش بخوام بزنمت عرق می کنم الان <br><br>زدمت دیگه تا شب هر کاری بکنی می بخشمت<br><br> <br><br><br><br> <br><br>اگر یخچال ها اهل تلافی بودند <br><br>شب که ما می خوابیدیم<br><br> هر یک ساعت یه بار <br><br>بیدارمون می کردن<br><br>و میگفتن چه خبر<br><br> <br><br><br><br> <br><br>تازگیا یه آزمایش به آزمایشای قبل از ازدواج اضافه شده<br><br>. <br><br> .<br><br>دخترو میندازن تو آب<br><br>اگه رفت زیر آب طبیعیه ، اگه اومد بالا همش پروتزه<br><br> <br><br><br> <br><br>یک آهنگ سنتی گذاشتم بعد رفتم دوش گرفتم، اصلاح کردم، شام خوردم، چای گذاشتم، یه دور رفتم بیرون و <br><br>برگشتم<br><br>خواننده هنوز شروع نکرده بود به خوندن! <br><br> <br><br><br><br> <br><br>اگر فردایی بهتر میخواهی باید امروز تلاش کنی،<br><br>.<br><br>.<br><br>الان که دیر وقت ایشالا از فردا<br><br> <br><br><br> <br><br>تنها ردی که تو زندگی از خودم جا گذاشتم<br><br>. <br><br>. <br><br>ردِ آب زباله رو پله ها بود<br><br>که متاسفانه مدیر ساختمون استقبال نکرد و همین روزا باید تخلیه کنم<br><br> <br><br><br><br> <br><br>ﺳﺮ ﮐﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ گفتم ﺍﻧﺸﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ .<br><br>“ﺍﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ؟"<br><br>ﻫﻤﻪ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﺠﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﻨﻔﺮ ﮐﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﻭ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ <br><br>ﮐﻨﻪ.<br><br>ازش پرسیدم: ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯽ ﻧﻮﯾﺴﯽ؟<br><br>گفت: ﻣﻨﺘﻈﺮﻡ ﺗﺎ ﻣﻨشی بیاد تایپ کنه<br><br>ینی قوه تخیلش هلاکم کرد!!!!<br><br> <br><br><br> <br><br>وﺳﺎﯾﻞ تیراندازی با کمان : ۴ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !<br><br>ﻭﺳﺎﯾﻞ اﺳﮑﯽ : ۳ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !<br><br>ﻭﺳﺎﯾﻞ ﮐﻮﻩ نوردی : ۲ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !<br><br>ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ : ۱ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ !<br><br>ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺮ یک از ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻭﺭﺯﺷﯽ ۸۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ !<br><br>ﻗﻠﯿﻮﻥ : ۵ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ !<br><br>بعد میگن چرا قلیون میکشی<br><br> <br><br><br><br> <br><br>از یارو میپرسن تو از زنت میترسی؟ <br><br>میگه :کی!!؟ من؟ هه.....<br><br>چرا بترسم! <br><br>اتومو کردم، ظرفارم شستم، گردگیریمم تموم شده، زیر بچه رو هم عوض کردم، دیگه از چی بترسم!<br><br>کسی میترسه که کاراش مونده باشه! <br><br> <br><br><br><br> <br><br>مورد داشتیم<br><br>.<br><br>.<br><br>.<br><br>دختره میخواسته دست اندازو رد کنه هول شده واسه دست انداز بوق زده بره کنار'<br><br>دست انداز از خنده صاف شده<br><br> <br><br> <br><br>رفته ﺑﻮﺩﻡ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎﺭﮐﺖ ﭼﯿزی ﺑﺨﺮﻡ<br><br>.<br><br>.<br><br>یه دختره اومد ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍشت ﺭﻭ ﭘﻔﮑﺎ گفت :<br><br>ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺁﻗﺎ ﺍﺯﯾﻦ ﭘﻔﮑﺎ ﺩﺍﺭﯾﺪ؟<br><br>ﯾﺎﺭﻭ ﻫﻢ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﯾﻪ ﻧﯿﮕﺎ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮐﺮﺩ<br><br>ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ :<br><br>ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺗﻤﻮﻡ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ <br><br>ﺩﺧﺘﺮه هم ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﺖ <br><br>فروشنده با لبخدی ملیح از دنیا رفت!!!<br><br> <br><br><br> <br><br>امروز رفته بودم شهردارى واسه انجام كار ساختمانى<br><br> كارمنده پرسيد :<br><br>مالكي يا مملوك ؟ <br><br>وكيلي يا موكل؟ <br><br>موجرى يا مستاجر؟<br><br>منم گفتم الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب !!!<br><br> گفت یعنی چی آقا؟!<br><br>گفتم مگه جوشن کبیر نمیخونی؟ <br><br>انداختم بیرون پروندمم پاره کرد<br><br> چش بود بنظر شما <br><br>ها<br><br> <br><br>گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته</p> Fri, 29 Sep 2017 06:24:35 UTC http://vkweb.tarlog.com/comments/22/